DATA PAITO WARNA TOTO

PAITO WARNA HK, PAITO WARNA SYDNEY, PAITO WARNA SGP

MARKET

RESULT

Paris

Tutup : 00.30 Wib, Livedraw : 01.00 Wib

1087

Minggu, 17-01-2021

Canada

Tutup : 01.30 Wib, Livedraw : 02.00 Wib

0891

Minggu, 17-01-2021

North Carolina Day

Tutup : 01:45 Wib, Livedraw : 02.15 Wib

1986

Minggu, 17-01-2021

Portugal

Tutup : 02.30 Wib, Livedraw : 03.00 Wib

9674

Minggu, 17-01-2021

Los Angeles

Tutup : 04.30 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

5394

Minggu, 17-01-2021

New Jersey Evening

Tutup : 06:45 Wib, Livedraw : 07.15 Wib

4584

Sabtu, 16-01-2021

Kentuckyeve

Tutup : 09:45 Wib, Livedraw : 10.15 Wib

9713

Sabtu, 16-01-2021

Bullseye

Tutup : 12:15 Wib, Livedraw : 13.15 Wib

8002

Sabtu, 16-01-2021

Sydney

Tutup : 13.30 Wib, Livedraw : 13.50 Wib

8723

Sabtu, 16-01-2021

Shanghai

Tutup : 15.00 Wib, Livedraw : 15.30 Wib

5809

Sabtu, 16-01-2021

Guangzhou

Tutup : 15:30 Wib, Livedraw : 16.00 Wib

9638

Sabtu, 16-01-2021

Singapore

Tutup : 17.15 Wib, Livedraw : 17.45 Wib

8348

Sabtu, 16-01-2021

Magnum4d

Tutup : 18.10 Wib, Livedraw : 18.40 Wib

6619

Sabtu, 16-01-2021

Las Vegas

Tutup : 04.40 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

1209

Sabtu, 16-01-2021

Pcso

Tutup : 19.45 Wib, Livedraw : 20.10 Wib

5661

Sabtu, 16-01-2021

London

Tutup : 21.00 Wib, Livedraw : 21.30 Wib

4169

Sabtu, 16-01-2021

Tokyo

Tutup : 22.00 Wib, Livedraw : 22.30 Wib

9240

Sabtu, 16-01-2021

Hongkong

Tutup : 22.30 Wib, Livedraw : 23.00 Wib

0351

Sabtu, 16-01-2021

Mexico

Tutup : 23.30 Wib, Livedraw : 23.55 Wib

3625

Sabtu, 16-01-2021

Cambodia

Tutup : 11:35 Wib, Livedraw : 11:50 Wib

6456

Sabtu, 16-01-2021

China

Tutup : 15:15 Wib, Livedraw : 15:30 Wib

6586

Sabtu, 16-01-2021

Taiwan

Tutup : 20:35 Wib, Livedraw : 20:45 Wib

2055

Sabtu, 16-01-2021

goangka © 2020 syair sgp DATA PAITO WARNA TOTO