DATA PAITO WARNA TOTO

PAITO WARNA HK, PAITO WARNA SYDNEY, PAITO WARNA SGP

MARKET

RESULT

Paris

Tutup : 00.30 Wib, Livedraw : 01.00 Wib

8293

Minggu, 27-09-2020

Canada

Tutup : 01.30 Wib, Livedraw : 02.00 Wib

5621

Minggu, 27-09-2020

North Carolina Day

Tutup : 01:45 Wib, Livedraw : 02.15 Wib

1148

Minggu, 27-09-2020

Portugal

Tutup : 02.30 Wib, Livedraw : 03.00 Wib

2304

Minggu, 27-09-2020

Los Angeles

Tutup : 04.30 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

5028

Minggu, 27-09-2020

New Jersey Evening

Tutup : 06:45 Wib, Livedraw : 07.15 Wib

3887

Sabtu, 26-09-2020

Kentuckyeve

Tutup : 09:45 Wib, Livedraw : 10.15 Wib

3599

Sabtu, 26-09-2020

Bullseye

Tutup : 12:15 Wib, Livedraw : 13.15 Wib

0684

Sabtu, 26-09-2020

Sydney

Tutup : 13.30 Wib, Livedraw : 13.50 Wib

3417

Sabtu, 26-09-2020

Shanghai

Tutup : 15.00 Wib, Livedraw : 15.30 Wib

6509

Sabtu, 26-09-2020

Guangzhou

Tutup : 15:30 Wib, Livedraw : 16.00 Wib

6107

Sabtu, 26-09-2020

Singapore

Tutup : 17.15 Wib, Livedraw : 17.45 Wib

7575

Sabtu, 26-09-2020

Magnum4d

Tutup : 18.10 Wib, Livedraw : 18.40 Wib

3780

Sabtu, 26-09-2020

Las Vegas

Tutup : 04.40 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

7838

Sabtu, 26-09-2020

Pcso

Tutup : 19.45 Wib, Livedraw : 20.10 Wib

4214

Senin, 16-03-2020

London

Tutup : 21.00 Wib, Livedraw : 21.30 Wib

3082

Sabtu, 26-09-2020

Tokyo

Tutup : 22.00 Wib, Livedraw : 22.30 Wib

8224

Sabtu, 26-09-2020

Hongkong

Tutup : 22.30 Wib, Livedraw : 23.00 Wib

8970

Sabtu, 26-09-2020

Mexico

Tutup : 23.30 Wib, Livedraw : 23.55 Wib

0166

Sabtu, 26-09-2020

Cambodia

Tutup : 11:35 Wib, Livedraw : 11:50 Wib

6171

Sabtu, 26-09-2020

China

Tutup : 15:15 Wib, Livedraw : 15:30 Wib

8385

Sabtu, 26-09-2020

Taiwan

Tutup : 20:35 Wib, Livedraw : 20:45 Wib

9104

Sabtu, 26-09-2020

goangka © 2020 DATA PAITO WARNA TOTO