DATA PAITO WARNA TOTO

PAITO WARNA HK, PAITO WARNA SYDNEY, PAITO WARNA SGP

MARKET

RESULT

Paris

Tutup : 00.30 Wib, Livedraw : 01.00 Wib

3107

Minggu, 22-05-2022

Canada

Tutup : 01.30 Wib, Livedraw : 02.00 Wib

0674

Minggu, 22-05-2022

North Carolina Day

Tutup : 01:45 Wib, Livedraw : 02.15 Wib

0096

Minggu, 22-05-2022

Portugal

Tutup : 02.30 Wib, Livedraw : 03.00 Wib

7608

Minggu, 22-05-2022

Los Angeles

Tutup : 04.30 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

3195

Minggu, 22-05-2022

New Jersey Evening

Tutup : 06:45 Wib, Livedraw : 07.15 Wib

0929

Minggu, 22-05-2022

Kentuckyeve

Tutup : 09:45 Wib, Livedraw : 10.15 Wib

5893

Minggu, 22-05-2022

Bullseye

Tutup : 12:15 Wib, Livedraw : 13.15 Wib

7240

Sabtu, 21-05-2022

Sydney

Tutup : 13.30 Wib, Livedraw : 13.50 Wib

3716

Sabtu, 21-05-2022

Shanghai

Tutup : 15.00 Wib, Livedraw : 15.30 Wib

1952

Sabtu, 21-05-2022

Guangzhou

Tutup : 15:30 Wib, Livedraw : 16.00 Wib

4688

Sabtu, 21-05-2022

Singapore

Tutup : 17.15 Wib, Livedraw : 17.45 Wib

6969

Sabtu, 21-05-2022

Magnum4d

Tutup : 18.10 Wib, Livedraw : 18.40 Wib

4250

Sabtu, 21-05-2022

Las Vegas

Tutup : 04.40 Wib, Livedraw : 05.00 Wib

8037

Sabtu, 21-05-2022

Pcso

Tutup : 19.45 Wib, Livedraw : 20.10 Wib

8977

Sabtu, 21-05-2022

London

Tutup : 21.00 Wib, Livedraw : 21.30 Wib

6502

Sabtu, 21-05-2022

Tokyo

Tutup : 22.00 Wib, Livedraw : 22.30 Wib

5011

Sabtu, 21-05-2022

Hongkong

Tutup : 22.30 Wib, Livedraw : 23.00 Wib

8738

Sabtu, 21-05-2022

Mexico

Tutup : 23.30 Wib, Livedraw : 23.55 Wib

9746

Sabtu, 21-05-2022

Cambodia

Tutup : 11:35 Wib, Livedraw : 11:50 Wib

4258

Minggu, 22-05-2022

China

Tutup : 15:15 Wib, Livedraw : 15:30 Wib

1205

Sabtu, 21-05-2022

Taiwan

Tutup : 20:35 Wib, Livedraw : 20:45 Wib

7306

Sabtu, 21-05-2022

goangka © 2020 syair sgp DATA PAITO WARNA TOTO